Urbact – 2002 óta működik a „Jó gyakorlat átadó” projekt

Magyarországot Nyírbátor képviseli az EU-s projekt Re-GrowCity programjában

Eddig mintegy ezer európai város került kapcsolatba az URBACT programmal és tapasztalta meg a nemzetközi kooperációban, a jó gyakorlatok és tapasztalatok átadásában, a helyi szereplőkkel való együttműködésben rejlő lehetőségeket. Az URBACT által kínált európai programban való részvételre Nyírbátor 2019-ben pályázott.

Nemzetközi rendezvény helyszíne volt az egykori 2-es Iskola épülete. Ezúttal az Urbact nevet viselő, az Európai Unió által létrehozott program érkezett a városba. A két napos januári konferencia konkrét témája az integrált városfejlesztés speciális megközelítése a Re-GrowCity projektcsoportban. A „Re-growCity” – vagyis a „Város Újraélesztése” - hálózat feladata az, hogy a helyi képességekre építve olyan eszközöket fejlesszen ki, amelyek megállítják és megfordítják a hosszú távú társadalmi, gazdasági és környezeti hanyatlást. A csoportban hat másik európai település mellett hazai kisvárosként Nyírbátor kapott szerepet.

MÁTÉ ANTAL, POLGÁRMESTER, NYÍRBÁTOR

- Az Urbact-programok alapvető célja, hogy a hasonló méretű, hasonló problémákkal küzdő települések az Európai Unión belül megtalálják egymást. Az unió adta lehetőségnek köszönhetően – a mi esetünkben - a kisvárosok tudnak találkozni és tapasztalataik kicserélésével bevált módszereket mutatnak be és közösen ki tudják aknázni a hasonló problémák megoldását célzó lehetőségeket. Ebben mindig vannak „Jó gyakorlatok”. Jelen esetben a németországi Altena a vezetője ennek a programnak. A település a lakosságszám csökkenésére, különböző üzletekkel a gazdasági szektor gyengülésére igyekezett megoldásokat találni hazájában. Az általuk alkalmazott gyakorlatot próbáljuk átvenni Portugáliától, Görögországon át egészen Lettországig. Közben persze nemcsak a németországi példát modellezzük le, hanem megismerjük a jelenlévő egyéb országok megoldási stratégiáját is ezekre a problémákra. Gyakorlatilag megpróbáljuk mindezeket összegezni és levonni egy közös konklúziót. Részben fontos ez saját magunk számára, hiszen ebből mindannyian tanulunk. Részben pedig készül ebből egy olyan javaslat az Európai Unió tagországai számára, amelyet a hasonló helyzetben lévő területek is át tudnak venni és használhatják az adott probléma megoldására, anélkül, hogy részt vettek volna ebben a programban. 

DR. HANS SCHAPPA, VEZETŐ SZAKÉRTŐ, RE-GROW CITY PROJEKT, URBACT

- Azért fontos, mert az európai kis és közepes méretű városok többsége társadalmi, gazdasági és környezeti válságban van. Míg az európai szakpolitikák növekedésről beszélnek, addig a legtöbb kis- és középváros, például Nyírbátor és a többi partnerváros számára a valóság sokszor pont ennek az ellenkezője. Ezt a hálózatot azért hoztuk létre, hogy választ adjon és praktikus megoldásokat kínáljon erre a problémára. Az egyik kulcskérdés az üres üzletek problematikája: a főutcák kiürülnek, a kis üzletek bezárnak, de ez nem jelenti azt, hogy már nincs hasznuk. A 21. század társadalma ennél sokkal kreatívabb, és felhasználhatja ezeket a megüresedett helyeket arra, hogy kiállításokat, egyéb rendezvényeket szervezzen. A másik terület az önkéntesség, a civil lakosság aktivitása. Idősödő társadalomban élünk: hamarosan én is nyugdíjba megyek, és mit fogok csinálni? Otthon ülök majd? Nem, szeretném a képességeimet arra használni, hogy jobbá tegyem a világot. Az önkormányzatoknak meg kell tanulniuk, hogy hogyan tudják aktivizálni a lakosságot – felhatalmazni őket a cselekvésre, nem pedig irányítani őket. Az utóbbi azt jelenti, hogy szerződéseket kötnek, és fizetnek egy szolgáltatásért, például egy sportklub, egy iskolán kívüli foglalkozás vagy gyermekfelügyelet keretében, míg az előbbi azzal jár, hogy megkérdezik a lakókat: te személyesen mit szeretnél tenni a városodért? És aztán abban támogatják őket. A projekt vezető partnere, Altena, európai szinten kiemelkedő szerepet tölt be ebben a két jó gyakorlatban, a pop-up shop és a civil társadalmi platform területén. Ezért jött létre ez a hálózat.

 

DR. ANDREAS HOLLSTEIN, POLGÁRMESTER, ALTENA, NÉMETORSZÁG

- A legnagyobb probléma a kisebb európai városok számára a lakosság csökkenése. Egyrészt egyre kevesebb gyermek születik, másrészt pedig a nagyobb városok – Magyarországon például Budapest – vonzzák a fiatalabb generációk tagjait, így az idősebbek hátramaradnak, gyakran szegényebb körülmények között, nem megfelelő infrastruktúrával támogatva. Ennek a projektnek a témája az, hogy hogyan lehet ezzel a problémával szembenézni. Az egyik módszer a lakosság bevonása, ami a nagyobb városok és Európa szintjén nem megoldható, de a kisvárosokban igen; ilyen környezetben sokkal könnyebb innovatív megoldásokat megvalósítani, például a pop-up shop ötletét is. Altena hasonló projekteket valósít meg már 2000 óta, és ennek eredményeképpen stabilizálta a helyzetét. A következő projekttalálkozó célja az, hogy megmutassa az Európai Uniónak, hogy a kisvárosok speciális igényekkel rendelkeznek, és a német és magyar nagyvárosok, Berlin, Hamburg és Budapest mellett nekik is teret kell kapniuk. Az itt élő emberek élete ugyanolyan fontos, mint azoké, akik a nagyvárosok lakói – ez a fő üzenete a projektnek. 

 

BÚ - A projekt két évig tart. Hogy érzi, találtak már jó megoldásokat erre a problémára?

 

DR. ANDREAS HOLLSTEIN, POLGÁRMESTER, ALTENA, NÉMETORSZÁG

 - Az én tapasztalatom az, hogy ezen a partnerségen belül nagyon sok olyan kisebb város van, akik szívesen kísérleteznek új megoldásokkal, és mi is nagyon sokat tanulhatunk tőlük, valamint mindenki egymástól. Ez a mai világban nagyon fontos, hiszen senkinek nincs megoldása mindenre azonnal – új ötletek kifejlesztése szükséges, ami csak úgy lehetséges, ha a szokásos városi tanácsok és polgármesterek megbeszélései mellett a lakosság is bevonásra kerül, és egy stabil link alakul ki az önkormányzat és a városlakók között. Persze kell ehhez egy politikai keretrendszer, így a városvezetés fontos szerepet kap – akár nő, akár férfi, a polgármester támogatása létfontosságú.

 

BÚ - Hét kisváros van benne ebben a programban. Miért pont ők? Kik ők?

 

DR. HANS SCHAPPA, VEZETŐ SZAKÉRTŐ, RE-GROW CITY PROJEKT, URBACT

- Nagyon jó kérdés. Miért pont ez a hét város? Amikor meghirdettük a hálózatot, 50 jelentkező volt – mind csatlakozni szerettek volna. Alaposan átnéztük mindegyik pályázatot, és leszűkítettük a lehetőségeket 12-13 jelöltre, amiből végül 7 lett. Az egyik városban problémák merültek fel: technikai okokból nem tudtak részt venni, de nagy szerencsénkre rátaláltunk Nyírbátorra, és a város nyitott volt arra, hogy csatlakozzon a projekthez. A kritériumok alapján hasonló városokról van szó: 50 ezernél kevesebb lakossal rendelkeznek, a demográfiai összetételük alapján idősödő a populációjuk, és különböző gazdasági problémákkal küzdenek. Ezek a közös jellemzők járultak hozzá a kiválasztásukhoz.

 

BÚ - Hogyan tovább? Mi lesz 2020 után?

 

DR. HANS SCHAPPA, VEZETŐ SZAKÉRTŐ, RE-GROW CITY PROJEKT, URBACT 

- A pop-up shop módszer esetében már most látszik, hogy ahol ezt alkalmazzák, a munka folytatódni fog: az üres helyiségek tulajdonosainak érdekük, hogy használatban legyenek az üzleteik, a helyi vállalkozók és a civil társadalom pedig szeretné azokat igénybe venni. Éppen ezért én optimista vagyok a projekt folytatása kapcsán, hiszen ráadásul pénzre sincs szükség hozzá. A lényeg ennél a két jó gyakorlatnál pontosan az volt, hogy a megvalósításuk minimális anyagi ráfordítással vagy anélkül is lehetséges. Az egyetlen dolog, ami szükséges a folytatáshoz, az az önkormányzat támogatása és lelkesedése.

 

MÁTÉ ANTAL, POLGÁRMESTER, NYÍRBÁTOR

- Nyírbátor pályázott arra, hogy bekerüljön ebbe a projektbe. Vannak olyan szakértő csapatok, olyan cégek Magyarországon, akik ilyen jellegű nemzetközi programokban szakértőként vannak jelen. Mi a Megakom Kft.-vel állunk szoros kapcsolatban, és a csoport vezetője – Nyírbátor város ismeretében - javasolta számunkra ezt a konkrét projektet. Ennek köszönhetően csatlakoztunk a programhoz, és a jövőben több ilyen kezdeményezésben is szeretnénk benne lenni. Azért is, mivel úgy gondolom, nem minden problémát feltétlenül nekünk, egymagunk kell megoldani, hanem nagyon, jó és segítséget is jelent mindezt olyan városvezetőkkel megbeszélni, akik már találtak is megoldást a nálunk jelenleg fennálló, hasonló jellegű problémákra.

 

A Re-GrowCity programban résztvevő városok:

Altena (DE), Igoumenitsa (EL), Isernia (IT), Manresa (ES), Melgaço (PT), Aluksne (LV), Idrija (SI), Nyírbátor (HU)

eni