Igaz, hogy hosszú évekbe tellett, de 2021 április elsejétől ismét Nyírbátor város önkormányzata felel a Nyírbátori Idősotthon működtetéséért. Anno, amikor  Nyírbátor belépett az un kistérségbe, vitte az addig egyébként kitűnően működő Idős otthont is. Akkoriban maga a Kistérségi Társulás is alkalmasnak tűnt bizonyos közös ügyek  közös megoldására és ebbe egyértelműen beletartozhatott az idős embereket befogadó intézmény is. Tulajdonképpen nem csak alkalmasnak tűnt, hanem az akkori jogszabályi környezet - 2008-at írunk, s baloldali kormánya volt Magyarországnak -  bizonyos közös ügyeket többletfinanszírozással segített. Ezért például az Idős otthon költségvetését csaknem 40 százalékkal megemelte. 2010, után előbb kormányváltás, majd a kistérségek finanszírozása is jelentősen leromlott.  Az elsők között csökkent az idősek ellátását célzó intézmények többlettámogatása.

Az új helyzet új válaszokat és komoly működtetési gondokat hozott. A kistérségi társulásban az egyetlen erős alapokon álló költségvetésű település nyilván Nyírbátor volt. Éppen ezért, 2010-től, éves szinten több 10 millió Ft-ot utalt a kistérségi feladatok ellátására. Tette mindezt annak ellenére, hogy a város számára kiemelten fontos Idős otthon esetében nem igazán volt érezhető akár még a minőségmegőrzés, azaz a legalább akkori minőségi ellátási szint megtartása.  4 év alatt több, mint 100 millió Ft-ról van szó. (2010-2014 között volt 6:6 az arány a képviselőtestületben) Az akkori jobboldali ellenzék a költségvetés megszavazásáért cserébe, évente ki tudta kényszeríteni az önkormányzattól a kistérség plusz támogatását. 2014-ben a nyírbátori politikai viszonyok egyértelműen a baloldal javára változtak. Ekkor próbálták meg elszámolásra bírni a kistérség vezetését, hogy mire fordították a várostól évente utalt tízmilliókat.  Miután ez az elszámolás nem történt meg, Nyírbátor 2015-ben bejelentette a kilépését a számukra átláthatatlan módon gazdálkodó kistérségi társulásból, s többek között igényt tartott, az addigra alaposan romlásnak induló Idős otthonra is. A város ugyan 2016 január elsejével kilépett a szervezetből, de az anyagi elszámolás korántsem történt ilyen egyszerűen. Egyezkedések, szócsaták, perek és viták követték egymást. Ha maradunk a témánknál, a Nyírbátori Idős Otthon ügyénél, az intézményről jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy a kilépés dátumához képest 5 év mulva, azaz 2020 december 31-én mindenestül visszakerül a városhoz. Ez természetesen a tulajdonviszonyokat nem érintette, hiszen maga az ingatlan folyamatosan a városé volt, de a működtetés joga, a hozzátartozó normatívával természetesen a társulás költségvetését erősítette. 

Szemmel láthatóan kevés volt a pénz az intézmény színvonalas működtetéséhez. Erről meggyőződni persze csak 1 nappal az átvétel előtt tudott a Városi Szociális Szolgálat vezetője. Bodóné Erős Rózsát 2021 március 31-én engedték be az intézménybe. Tehát a város által kijelölt működtető vezetője úgy vett át egy egy ilyen érzékeny intézményt, hogy egészen az utolsó napig még a lábát sem tehette be az Idős otthonba. Ahol amúgy - másnaptól - több, mint 60 idős emberről kell gondoskodni és ahol amúgy - másnaptól - több, mint 20 dolgozónak lesz a munkáltatója. Egyébként a távoltartásnak természetesen a COVID-19 járvány volt a jól használható indoka. Elfogadható, de furcsa és nehezen magyarázható.

Mindenesetre az Idős otthon lakói és az intézmény dolgozói, szinte azonnal érezhetik majd a változásokat.  Már az első napon lakókat és dolgozókat, azaz mindenkit tesztelni fognak, hogy gyorsan felderítsék, nincs-e beteg a köreikben. Mint kiderült a lakók, illetve a dolgozók is csak felerészben kaptak védőoltást.  Mint Bodóné Erős Rózsa elmondta, most az a cél, hogy kiderítsék, a másik fele miért nem kapott a sokszor életet mentő vakcinából. Egy ilyen tipusú intézménynél legalábbis furcsa, hogy ilyen sokan vannak oltatlanul, azaz védelem nélkül.

Azonnali változás lesz április elseje után, hogy Húsvét Vasárnap és Hétfőn 10-12 óra között az aggódó-szerető hozzátartozók, előzetes bejelentkezés után (06 70 37 94 622 -s telefonszámon) meglátogathatják szeretteiket, akikkel, igaz egy üvegfallal elválasztva, de találkozhatnak. Az azonnal érzékelhető változások körébe tartozik, hogy az ünnepeken ünnepi menüt kapnak a gondozottak. Ami talán gyökeres változás még, hogy visszahozzák a meleg vacsorákat is. Erről azt kell tudni, hogy kb. 5 éve már nem volt meleg étel a vacsorák között.

Az intézmény eddigi dolgozói mindannyian elfogadták az új munkaszerződésüket, azaz innen nem fenyegeti veszély a működést. A Szociális Szolgálat tagintézményeként müködő Idős otthont a jövőben Lórántné Szmolinka Anna vezeti. Néhány hét mulva az is kiderül, hogy ki lesz az új ápolási vezető. Egyelőre az intézményben nem is volt, és jelenleg sincs megfelelő végzettségű szakember. Maga az épület, ha finoman akarom fogalmazni a hallottakat, akkor igencsak megérett egy nagyon nagy takarításra. és festésre. Húsvét után ez lesz egyik első feladat.

Máté Antal polgármester az intézménnyel kapcsolatban elmondta, hogy a város komoly önkormányzati támogatással egészíti ki a költségvetését. Idén ez az összeg eléri majd a 40 millió Ft-ot is, hiszen jelentős eszközbeszerzéssel számolnak. Amúgy pedig, egy normál évben legalább évi 30 millió Ft pluszt számolnak az állami normatíva kiegészítésére, hogy ismét színvonalas, minőségi, jól felszerelt és berendezett otthonban élhessenek ezek az idős emberek. A város távolabbi célja, hogy a régi mellett egy más minőségű idősellátásnak is megteremtse a feltételeit. A magasabb minőségű ellátásért sokan hajlandóak lennének lenyegesen többet is fizetni.