Csepererdő

Fákat ültettek a gyermekligetben Nyírbátorban

 

Egy városban sok apró, vagy néha szembetűnőbb jelből is meg lehet állapítani, hogyan viszonyul saját lakosaihoz. Az, hogy egy város közössége, illetve egy várost vezető közösség mit helyez előtérbe, mit akar megvalósítani, vagy éppen mit is valósít meg, pontosan jelzi, hogy melyik társadalmi csoport, réteg, vagy éppen korosztály áll gondolkodásának középpontjában.

Ugyanakkor az ezekre az intézkedésekre, törekvésekre, cselekvésekre kapott reakciókból pedig, mint érzékeny műszerek visszajelzéseiből, jól leszürhető, hogy a törekvéseket, célokat hogyan fogadja a nagyobb közösség.

Amikor egy város elkezd megerősödni, növekedni, s mindehhez számtalan munkahelyet is tud kínálni, akkor nyilván a fiatalság, az ifjú és felnövekvő korosztály lehet a célpont, mint azok, akiket nagy számban kell megnyerni a helyi ügyeknek és elérni, hogy tanulmányaik befejeztével haza jöjjenek, vagy éppen maradjank itthon és itt tanuljanak. (Csak jelezzük, hogy erre, egyetemi szinten, hamarosan helyben is lehet majd magas minőségű képzettséget szerezni.)

A sok és nagyon fontos feltétel, ami a maradásra, vagy hazajövetelre sarkal, néha már csak egy apró gesztusra van szűkség. Ilyen lehet az, amiből hagyományt szeretnének Nyírbátorban, vagyis, hogy minden megszületett gyerek örömére a szülök ültessenek fát a Széna réti Csepererdőben. Fát, rendezett területet, a szerszámokat és az ilyenkor rangot is adó külsőségeket (polgármesteri köszöntő, ünnepi műsor, közös fotó, helyi tévé, stb) azt az önkormányzat bíztosítja. Néha talán még a jó, faültető időt is sikerül. Mert aki nagyon akar, annak szinte minden sikerül. A fiatal szülők, sokszor nagyszülőkkel együtt, hozzák a család szemefényét, kiválasztják a fát, kisebb-nagyobb szakértelemmel elültetik a jövőt és reménykednek. Egyrészt, hogy a kicsi, a fával együtt szépen gyarapodjon. Minél erősebb gyökeret eresszen és érezze a törődést, a figyelmet és a szeretetet. Az ötlet kitalálói szintén reménykednek. Abban, hogy a szépen gyarapodó, fával benépesülő ligeterdő azt is jelenti, hogy a város új és még újabb generációi is gyökeret vernek, és Nyírbátorban találják meg a boldogulásukat és jövőjüket.

Amúgy a szülők egy része, az adott időszakban született gyerekek  szüleinek nagyobb része nem jött és nem ültetett. Talán csak azért, mert nem jutott el hozzájuk a hír, de szinte biztos, hogy nem az érdektelenség miatt. Hiszen ki akarná megfosztani felnövekvő gyerekét attól, hogy akár évtizedek múlva azzal sétáljon ki a saját gyerekével az addigra megrősödő ligeterdőbe, hogy büszkén megmutathassa a saját fáját, amit a szülei az ő születésének örömére ültettek, gondoztak, ápoltak és óvtak. Ahogy egy szülő teszi a gyermekével