Hosszan tartó betegség következtében 2023. június 2-án 69 éves korában elhunyt Németh Attila, Nyírbátor Város volt alpolgármestere.


Három ciklusban töltötte be Nyírbátor oktatási, kulturális és szociális ügyekért felelős alpolgármesteri tisztségét, akit ezek mellett többször egyéni önkormányzati képviselőnek is megválasztottak a 8-as választókörzetben. Fiatal pedagógus korától fontos és tevékeny szereplője volt a város közéletének.  Kiemelkedő érdemei voltak a tartalmas testvérvárosi kapcsolatok fenntartásában.


A cigándi születésű Németh Attila tizennégy évesen került Nyírbátorba. 1972-ben a Báthory István Gimnáziumban érettségizett. Itt lángolt fel a diákszerelem Sztán Ilonával, majd a katonai és főiskolai évek után az encsencsi általános iskolában kezdte pedagógusi pályáját, mint matematika-fizika szakos tanár. A 80-as évektől Nyírbátor mozgalmi életében is aktív szerepet vállalt és dolgozott iskolaigazgatóként a régi 2-es iskolában, aztán közel másfél évtizedes cigándi kitérő után újra visszatért a nyírségi településre.


Folyamatos tenni akarással és felelősséggel munkálkodott a város közösségéért alpolgármesterként, képviselőként, a Városi Könyvtár munkatársaként. Többek között hosszú időn keresztül szerkesztette, gondozta a Bátor újságot, segítette a civil szervezetek működését, elkötelezetten dolgozott a város közoktatásáért és közreműködött az elődök emlékét megőrző Almanachok szerkesztésben, megjelentetésében. Minden esetben emberi oldalról közelítette meg a megoldandó feladatokat, kérdéseket és megfontolt döntéseket hozott. A lakosság érdekeit tartotta szem előtt, elveihez mindig hű maradt. Fontosak voltak számára a személyes kapcsolatok. Családja biztos hátteret és szilárd támaszt nyújtva segítette munkáját, amit ő szerető gondoskodással hálált meg.


A tollforgató, az állandóan gondolkodó Németh Attila utolsó írásában így üzent a világnak: „Addig maradjak meg szeretteim emlékezetében, amíg lélekben, szeretetükben ezt fontosnak tartják.”


Az egyenes tekintete, a mindig szívből és gyakran fejből mondott köszöntő beszédei, a bölcs tanácsai, a lényeglátó és őszinte megszólalásai, a kézfogása, a történetei, a viccei, a mosolya most már emlékezetünkben élnek tovább.