A város 2014-től részben folytatta a megkezdett infrastruktúra fejlesztési programokat, részben új célokat tűzött ki az itt élők igényeihez igazodva és a 21. század kihívásaira reagálva.

A legfontosabb kérdés a vonalas hálózatok tekintetében a burkolt közutak állapotának javítása, és a földutak fejlesztése. Ezen a területen ebben az öt évben is komoly eredményeket értünk el, bár itt folyamatosan van teendő. A főutak (471-es főút, Gyulaji utca) felújításra kerültek, és a legveszélyesebb csomópontokban körforgalmak segítik a biztonságos átkelést. Ezek a programok részben Uniós, hazai és önkormányzati forrásból valósultak meg.

Sajnos néhány fontos problémára a legnagyobb igyekezett mellett sem sikerült megoldást találni. Ilyen kérdés a Mátészalka irányába kivezető főút állapota, a 471 főút Zrínyi utcai szakaszán lévő kereszteződések szabályozása, és a város elkerülő útjának kiépítése.

Ezekben a kérdésekben is születtek döntések az elmúlt időszakban. Uniós forrásból a város támogatást nyert az elkerülő út I. szakaszának kiépítésére a Gyulai és a 471-es út mátészalkai ágának összekötésére. Ez az útépítés a nyáron elindul a közbeszerzés lezárást követően. A város jelenlegi legveszélyesebb kereszteződésére (Károlyi-Zrínyi csomópont) elkészültek a jelzőlámpás szabályozási tervek, amelynek a kiépítésére a fedezet a város költségvetésében rendelkezésre áll. Sajnos a mátészalkai kivezető út felújítására még nincs megállapodás, bár ezt régóta kérik az ott lakók és a város is.

A lakossági utak tekintetében is több fejlesztés történt. Új burkolatot kapott az elmúlt öt évben a Debreceni, Bajcsy-Zs., Zrínyi, Gyulaji, Akácfa, Szentvér, Hunyadi, Fáy, Munkácsy utcák szakaszai. Új burkolt utak is kiépülnek ebben a ciklusban az önkormányzat saját forrásából – Széchenyi, Domb, Fáy páros és páratlan oldalán új lakossági szerviz utak, gimnázium melletti új összekötő utak. 2019 év végére valamennyi földút mart aszfalttal történő stabilizálása megvalósul.

Az elmúlt években elindult egy új alternatív közlekedést támogató vonalas infrastruktúra fejlesztés, amely a gyalogos és kerékpáros közlekedés segítése érdekében célul tűzte ki a járdák és közterületek felújítását és a teljes várost lefedő kerékpárút hálózat kiépítését.

A három éve indult járdafelújítási program eredményeképpen 24 db utcában 7800 m járda lett felújítva. Ez a program az idén és a következő évben is folytatódik. Ezen túl a kerékpárutak építése is jelentősen átalakítja a város közlekedését. A ciklus végére már nem csak Debrecen és Mátészalka irányába biciklizhetünk, hanem Nyírgyulaj felé is. Ebben az évben elindul a város területén a kerékárút hálózat kiépítése, részben uniós program keretében, részben önkormányzati forrásból. A bicikli utak és sávok érinteni fogják a város iskoláit, középületeit, üzleteit, fürdőt, szakrendelőt, temetőt. A kerékpárutak építésén túl a legfontosabb kereszteződésekben is megtörténik a biciklisek átvezetése (körforgalmak, Zrínyi-Károlyi csomópont, városközpont), és fedett kerékpártárolók is kialakításra kerülnek.

A városi közterületek fejlesztése, szintén segíti az itt lakók közlekedését, pihenését, kikapcsolódását. Az elmúlt 5 évben több ütemben rendeztük a város közterületeit. (Szabadság tér, posta előtti tér, bátori ABC parkoló, OTP előtti tér, Református templom előtti tér, Csepererdő). Ebben az évben a Hunyadi Krúdy tömbbelső rendezésére kerül sor, és Uniós forrást nyertünk a várostörténeti sétány tovább építésére a Görögkatolikus templomig. Így a ciklusban összegezve 4.600 m út kerül felújításra, 1.860 m új út, 2.300 m mart aszfaltos út, 7800 m járda, 2.300 m belterületi kerékpár út épül. A térrendezések kapcsán 285 db fát ültetünk, több mint 3.000 db növényt telepítettünk és közel 10.000 m2 zöldfelületet rendeztünk.