Új alpolgármestere van a városnak, és pályázatot írtak ki a Városfejlesztő és Működtető Kft igazgatói állására is. Ezek mellett még az idei költségvetést terhelő kormánypárti politikai játszma költségeiről is beszélgetett Máté Antal polgármesterrel Nagy Miklós

 

Bizonyos, késve megítélt pályázatok nagyon komoly terhet raknak az idei, nyírbátori költségvetésre. Körülbelül 400-500 millió Ft plusz kiadásról van szó. Miből keletkezett ez a többlet költség?

Ezeket a pályázati döntéseket a 2018-as országgyűlési választások előtt hirdették ki, miközben mi az anyagot 2016-ban adtuk be, nyilván az akkori árakon számolva. Természetesen igyekeztünk a helyzethez alkalmazkodni. Volt olyan projektünk – mint például a bölcsőde – amit sikerült is az elnyert keretek közé beleszuszakolni, de nyilván ez inkább csak egyedi eset. Időközben – tudjuk jól – hihetetlenül megdrágult az építési költség. Két olyan projektünk van, amit mindenképpen meg kell valósítanunk idén. Az egyik a kerékpárutak építése, a másik pedig az ipari parknál az elkerülő út, illetve buszmegálló az ipari parkban. Ennél a két projektnél emelkedtek az árak kb. 50 százalékkal az elmúlt 4 évben. Itt mindenképpen szűkség van többlet forrásra.

Az egyik forrás nyilván az önkormányzati költségvetés.

Pontosan. A kerékpárút esetében kb. 130 millió Ft hiányzik. Ebből 30 millió Ft-ot kapunk kiegészítő támogatásként. Ennél a projektnél a saját költségvetésünkből több, mint 100 millió Ft plusz kiadással kell számolnunk. Az ipari parkot elkerülő út, illetve buszmegálló kb. 500 millió Ft-al drágább. Ebből 200 millió Ft-ot szeretnénk kiegészítő EU-s támogatásként megszerezni. A fennmaradó 300 millió Ft-ot hitelből gondoltuk megoldani. Ezt a hitelkérelmünket, az elmúlt évben elutasították

Ezek szerint 400 millió Ft-ról van szó, ami a költségvetést terheli. Ez a kiadás az idei kasszában jelentkezik?

Bízom benne, hogy idén jóváhagyják a hitelfelvételt. Már csak azért is, mert annak idején „agyondicsérték ezeket a pályázatokat”.  

Mi történne akkor, ha nem hagynák jóvá a hitelt? Van annyi tartalék a saját költségvetésben, hogy a projekteket befejezzék?

Akkor olyan költségmegtakarításokra lenne szűkség, még az idén, ami már nem csak a fejlesztéseket, hanem a működtetést is érintené. Ha a legrosszabb eset lenne, akkor sem szabad bevállalnunk 1 évre ezt a hatalmas összeget.

Mekkora a mozgástere az önkormányzatnak?

Évente 600-700 millió Ft-ot fordítunk fejlesztésekre. Ezek többsége előre meghatározott. Idén például 270 millió Ft megy a bérlakás-építési programra. Több, mint 100 millió Ft beépül a kerékpárutakba. Folyamatban van az asztalitenisz csarnok bővítése. Ezek már korábban megindított EU-s, vagy hazai forrású pályázatok. Szabad mozgásterünk kb. 200-300 millió Ft. Ezt tehát nem szabad 320 millió Ft-al megterhelni.

 

ÚJ ALPOGÁRMESTER

Előtérben az oktatás-kultúra

A januári testületi ülésen választottak egy olyan főállású alpolgármestert, aki nem tagja a testületnek.

Horváthné Karsai Hédiről beszélünk. Február 10-én állt munkába. Aki esetleg nem ismerné, a gimnázium általános iskolai részén tanított. Az első pillanattól kezdve fontosnak tartottuk, hogy találjunk egy olyan szereplőt, aki a város vezetését szakmai területen egészíti ki. Itt főként az oktatás és a kultúra területéről van szó.  Gondoljunk csak az alapítványi iskolára, illetve az egyetemi képzésre. Ez a kettő kulcsterület. A következő hónapokban pontosítjuk az ellátandó feladatok körét.

Hogy került képbe Horváthné Karsai Hédi személye? Mi az, ami determinálta, hogy végül őt választották?

Több szempontot vizsgál az ember, amikor munkatársat keres. Az egy fontos szempont volt, hogy olyan személy legyen, aki, ezeket a területeket, legalább részben ismeri. Több személy neve is felvetődött.

Ez a több, az mennyi volt konkrétan, akivel tárgyalt ez ügyben?

A több, itt pontosan 4 személyt jelent.

A többiek elutasították a felkérést?

Nem feltétlenül. Ilyenkor az emberi kvalitások, az aktívitás is számít, illetve az főleg, hogy ki képes azonosulni a mostani városi irányvonallal. Tudomásul kell venni, hogy ugyan szakpolitikai területről van szó, de azért ez kőkemény politika is. Ez is fontos szempont volt a kiválasztásnál. Az sem volt mindegy, hogy a jelölt mennyire tud majd együtt dolgozni a jelenlegi vezetéssel. Ez egy 0-24 órás üzemmód, és bízom benne, hogy Hédi meg tud felelni ennek a kihívásnak.

Konkrétan mit vár el az új alpolgármestertől?

Készítse elő az önkormányzati döntésekhez szűkséges anyagokat, illetve a döntések után pedig hajtsa végre a feladatokat. Őt ugyan alpolgármesternek választottuk, de mégis más a státusa, mint a képviselőnek is megválasztott Balla Jánosnénak.

Valójában, akkor ez egy hivatalnoki status, csak elnevezése alpolgármester?

Olyan, mint egy kiemelt helyen lévő hivatali munkatárs. Részt vesz a testületi üléseken, de nincs szavazati joga. Nincs betagozva jegyző alá. Közvetlenül a polgármester alá tartozik, miközben a döntések végrehajtását azért mégiscsak a testület ellenőrzi, vagyis azt is mondhatjuk, hogy a testület irányítása alá tartozik.

 

ÜGYVEZETŐI PÁLYÁZAT A VÁROSFEJLESZTŐ KFT ÉLÉRE

Javulni kell a szolgáltatások színvonalának

 

 

Döntöttek a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft átszervezéséről. Ezzel egyidőben kiírták az  ügyvezető igazgatói pályázatot is. Jelenleg még 2 ügyvezető van. Miért volt erre az átszervezésre szűkség, illetve a jövőben miért csak 1 ügyvezető lesz?

Ez a kft működött 1 ügyvezetővel és működött 2 ügyvezetővel is.  Volt, hogy jól működött a kft és volt, hogy nem jól működött.  Az átszervezést az indokolta, hogy a szervezet struktúrája és az irányítás az elmúlt időszakban nem volt hatékony. Az irányítás és a döntés, időben nem volt kellően hatékony. Sok olyan dolog csúszott, aminek nem volt igazi indoka és nem is csúszhatott volna. Ezek fennakadásokat okoztak, főleg a szolgáltatásokat igénybe vevőknél jelentek meg ezek a gondok. A hatékonyság anyagi értelemben sem volt megfelelő. A két ügyvezető munkája, ebben a tekintetben nem volt összehangolt. Ez bizonyos esetekben egyértelműen látszik és kimutatható. Próbálták ezeket kezelni, amihez kaptak iránymutatást a testülettől, a felügyelőbizottságtól, vagy tőlem is kérést, utasítást, de nem változott megfelelően a helyzet.  A kft tavalyi mérlege veszteséges lesz. Miután az üzleti tervet ez az ügyvezetés rakta össze, a veszteséget is ez az ügyvezetés produkálta. Ez pedig kötelez bennünket, hogy ezt az egészet átgondoljuk. Személyében is és persze a cég struktúrájában végig kell gondolni a jövőt.

Ezek izgalmasnak tűnő kérdések, de a városlakót az érdekli inkább, hogy miben tapasztalnak majd változást, illetve javulást?

Két dologban kellene érzékelni a változást. Javulni kell a szolgáltatások színvonalának. Mondok példát. A fürdőnél úgy történtek a fejlesztések, hogy közben sok kritikát is kaptunk a városiaktól, mert például elég sokat csúsztak ezek a munkák. Városi rendezvények is kaptak kritikát, gond van az idegenforgalommal is, de bizonyos adminisztratív tevékenységek is vontak magukra kritikát. Gondoljanak például a bérbeadási panaszokra. A lakossági szolgáltatásokban komoly színvonal javulást várunk el. Ugyanakkor az eredményességben is meg kell látszani az új vezetés hatékonyságának.

Ha ilyen erős a kritika, akkor mi a helyzet a jelenlegi,2 ügyvezetővel a pályázatnál? Gondolom ők sem lesznek kizárva a pályázatból.

Természetesen ők is pályázhatnak.  Nem az a kérdés, hogy hívják, illetve korábban mit csinált a pályázó, hanem az a kérdés, hogy az elvárásoknak ki tud a legjobban megfelelni, ki tudja a hibákat kiküszöbölni, amelyek voltak, vannak. Nekünk az a felelősségünk, hogy a legalkalmasabb személyt válasszuk. Ezért írtunk ki nyílt pályázatot.

Ha a két jelenlegi ügyvezető pályázik, akkor azzal kell számolniuk, hogy nekik van előéletük ennél a cégnél és ebben az előéletben azért vannak „nem makulátlan” részek és foltok, amit nyilván meg kellene tudni magyarázni.

Ezt tehát szakmai bizalom, illetve tapasztalat kérdése is a tulajdonos részéről.

Abszolút.

Még egy ok miatt szeretnék visszatérni a költségvetésre. Nyilván az eredeti elképzelésekhez képest jelentősen drágultak a bérlakásépítési költségek is, hiszen ennél a projektnél is jelentősen húzta az időt a kormány, amikor évekkel halasztotta a hitelfelvétel jóváhagyását. Mekkora lett a projekt összköltsége?

Eredetileg 900 millió Ft-al számoltunk, ahhoz képest nettó 1 milliárd Ft-nál tartunk most. Persze e mögött az is van, hogy a kivitelezőnek hosszú távon is gondolkodnia kellett. Aki odafigyelt, az tudja, hogy a kivitelező, itt egyúttal beruházó is. Ott értékesítésre szánt lakásokat is épít, amihez az önkormányzattól vásárolt telkeket. Ez is nyílt pályázaton dőlt el.

A drágulás persze több volt, mint 10 százalék, de ezt azzal próbáltuk csökkenteni, hogy kicsit átalakítottuk az eredeti elképzeléseket. Valamennyivel kisebbek lettek a lakások, mint ami eredetileg tervben volt. Vizuális értelemben is egyszerűbb lesz az épület, miközben a használhatósága nem romlik.

Ezeknél a lakásoknál milyen bérleti díjjal számolhatnak a majdani bérlők?

A bérleti díj itt drágább lesz, mint a jelenlegi bérlakásoknál, de a piaci albérleti díj alatt tudunk maradni. Körülbelül 40000-50000 Ft bérleti díjjal kell számolni, ami már eredményezi azt, hogy az erre az építésre felvett hitelünk kétharmadát fedezi a bérleti díjbevétel.