TÖRTÉNELMI PERSPEKTÍVA

740 éves Nyírbátor

Szinte minden évben van valamilyen jubileum a városban és ezek ünneplése erősíti a nyírbátoriakat abban, hogy egy komoly történelmi hagyományokkal bíró, de a jelenben is szilárdan álló és a jövőt jól tervező városnak a polgárai. Máté Antal polgármester még azt is hozzáteszi, hogy ez egy szerethető város, és erre a településre büszkék lehetnek a lakói. Nagy Miklós interjúja.

 

Idén ismét jubileumi éve van a városnak.  740 éves Nyírbátor, s az évfordulóra számos rendezvénnyel emlékeznek. Vajon a múlt emlékeinek felidézése mellett esetleg arra is sor kerülhet, hogy előrevetítsék a jövőbeni Nyírbátor vízióját is?

Van egy nagyon fontos üzenete a 740 évnek – amit nem mindig veszünk komolyan – nevezetesen, hogy Nyírbátor súlya, szerepe a különböző évszázadokban eltérő a megyében és a régióban is. A ma felnövő generáció, városunkra úgy tekint, mint egy szép, de kicsi, kulturális város, ami a megyén belül is „csak” az ötödik legnagyobb lélekszámú település. Mi nyírbátoriak is ennek a gondolkodásnak vagyunk a foglyai. Miközben pontosan tudjuk, hogy valamikor sokkal többre volt képes a város. Ha pedig korábban többre volt képes a helyzeténél, elhelyezkedésénél és nem utolsósorban a hagyományai miatt is, mint ahol jelenleg tart, akkor ma is törekedhetünk a többre.

Ez már csak is reális cél, mert – szerintem – Nyírbátor bármilyen összehasonlításban is inkább számít ma fejlett, erős ipari-gazdasági városnak, mint csak kulturális városnak. Miért olyan nehéz átpozícionálni a helyi gondolkodást?

Nem arról beszélek, hogy mire képes ez a város, hanem hogy milyen kép alakult ki az emberek fejében az elmúlt évtizedekben. És igaza van, a világ közben alapvetően megváltozott és bizony a város súlya, szerepe átalakult. Ami nekünk fontos, hogy itt, helyben is elhiggyék az emberek, hogy ez a város ma már sokkal több és sokkal több lehetőség is van a városban, mint volt, akárcsak 15 évvel ezelőtt. Azt azért nem gondolom, hogy a város rövid időn belül hasonló szerepet tölthetne be, mint fél évezrede, de abban biztos vagyok, hogy gazdasági erőnk, elhelyezkedésünk, az itt felhalmozott és meglévő kulturális értékeink, a helyi emberi innováció, sokkal többre is viszi a várost, mint ahol most tartunk.

Amire célzott, hogy párszáz évvel ezelőtt sokkal nagyobb súlya volt Nyírbátornak, mint amit csak a méretéből gondolhatnánk, az abból is következett, hogy kellett hozzá egy olyan államférfi, akinek magának volt óriási rangja kora társadalmában. Ha tehát nagyon lesarkítom, akkor ebből az következik, hogy be kell juttatni egy nagyon fajsúlyos embert az országos politikába és máris nőhet a település respektje is. Ráadásul volt is erre példa a közelmúltban.

Nem olyan régen beszélgettem egy csoporttal, akik körbejárják az ország kisebb városait és arra jutottunk, hogy szinte minden város életében van, volt olyan időszak, amikor hasonló lehetőséghez juthattak, mint mi is és ezt vagy ki tudták használni, van nem éltek a lehetőséggel. Az a kérdés, hogy ebből tudnak-e profitálni, vagy sem, hiszen semmi nem tart örökké. Egy jó politikai környezet is csak bizonyos ideig áll fenn. Nyírbátor jól használta ki azt a lehetőséget, ami 2002-2010 között adódott. Ekkor teremtődtek meg azok a feltételek, amelyekből ma is tovább tudunk építkezni, függetlenül attól, hogy közben alapvetően megváltozott a politikai helyzet az országban. A példa azt mutatja, hogy önfenntartó beruházásokat kell létrehozni a gazdaság, a turizmus és más területeken is és az idő bennünket igazolt és igazol ma is.

A város gazdasági potenciálja jóval nagyobb, mint ami a méretéből következne. A megyében, Nyíregyháza mögött a második legerősebb településnek számít. Ebből vajon az is következik, hogy Nyírbátor súlya is akkora, mint a gazdasága?

Ha gazdasági értelemben nézzük, akkor ez igaz, politikai értelemben, ha a jelenlegi politikai környezetet nézzük, akkor nehéz a város súlyáról beszélni.

Talán, mint ellensúlyról lehet, ha arra gondolunk, hogy itt egyedülállóan erős baloldali önkormányzat van.

Ez valóban igaz.  De most talán nem is ez a fontos. Egy testületi ülésen a fideszes képviselő arról beszélt, hogy mára a település elérte a maximális gazdasági potenciált és nem kell több multinacionális céget idehozni. Na ez az a rövidlátóság, ami megrekesztheti a jövőt. Hiszen a Nyírbátornak meg van az a lehetősége – erre is törekszünk – hogy ismét növekedjen a város lakossága, tovább javuljon az élhető környezete, s ezzel egy nagyobb és minőségében is jobb, vagy még jobb és vonzóbb város legyen.

Mi az Ön víziója, vagy másképpen, mint várospolitikusnak mi a legfontosabb célkitűzése?

Azt szeretném elérni és meggyőződésem, hogy az itt politikát alakító, jövőképpel rendelkező emberek célja is az kell, hogy legyen, hogy ez a város a megyében élő fiatalok számára egy potenciálisan élhető, a családalapítás helyszíneként szóba jöhető biztonságos település képét mutassa. Lehetőséget adjon a megyében minden olyan fiatalnak, aki itthon szeretne boldogulni, közel a családjához. Ha itt megtalálják a lehetőségeket a családalapításhoz, a szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz, a szakmai fejlődéshez és a megélhetéshez.

Ennek az útnak melyik szakaszán tart a város?

Már bőven nem az út elején vagyunk. Ha valaki csak a gazdasági oldalát nézi, akkor az egyértelmű, hogy ezzel nincs probléma. Jól működő és folyamatosan bővülő az ipari kapacitás.

Kétségtelen. Már csak a jól fizető álláshelyek számát kellene jelentősen megnövelni.

Így van, hiszen munkahely bőven van és biztosan tudom, hogy a jól fizető munkahelyek száma is komolyan nőni fog. Pontosan látszik, hogy az itteni cégek növelni akarják a potenciáljukat, amit ma már korszerűbb technológiával kívánnak elérni. Ebből az következik, hogy nagyobb hozzáadott értékű termékek gyártását tervezik. Ugyanakkor azt se feledjük el, hogy a másik oldalról viszont magasabb képzettségű, nagyobb tudásu munkavállalókra lesz szűkség. Ebből egyértelműen következik a magasabb jövedelem is. Meggyőződésem, hogy jó úton haladunk és az élet bebizonyítja majd, hogy ez a helyes gondolkodás, és lehet itt akkora jövedelemre szert tenni, amiből tényleg normálisan lehet élni.

Benne van a gondolkodásában, hogy akár már a közeljövőben is megnőhet a város lakosságának száma és akár közel kerülhet a húszezres lélekszámhoz?

Ennek minden lehetősége meg van már ma is. Azt tudjuk, hogy a gazdaság továbbra is fejlődik. Éppen a héten állapodtunk meg egy multinacionális céggel, aki a DIEHL alvállalkozójaként hoz létre egy új üzemet, amiben szeptemberben már termelni fognak. Mindenki látja, hogy a már itt lévő cégek is folyamatosan növekednek. A munkahelyek, a biztos jövedelem, vagyis a megélhetés egy város további növekedésének az alapja.

Ezek után már csak azt kell elérni, majd a fiatalokkal elhitetni, hogy itt minőségi munkahelyek is lesznek egyre nagyobb számban és ezekhez megfelelő fizetés is társul majd.

Ebben egyetértünk, hogy abban hiszemben jöjjenek hozzánk, hogy itt nem csak tömegtermelés, szalagmunka és betanított munkavállalókkal számolnak, hanem ezeknek a vállalatoknak, az új technológiához technikusokra, mérnökökre, magasabban képzett szakmunkásokra lesz, vagy már van szűksége. Pontosan ezért indítjuk el az egyetemi képzést, ezért indítjuk a lakásprogramot, mert ezek az alapvető feltételei a növekedésnek.

Vajon miben hasonlít a 740 évvel ezelőtti Nyírbátor a mai Nyírbátorhoz, illetve mi köti össze a múltat a jelennel?

Nyilván az egyenes összeköttetés a történelmi gyökerekből adódik. Úgy gondolom, hogy az akkor is meglévő és a ma is meglévő hit abban, hogy ez a település képes többre és többre, és tudnak élni az adottságaikkal. Hiszen ez a település azért lett sikeres, mert a jó vezetői kihasználták a jó adottságokat. A középkorban egy, híd, egy kapu volt Erdély és Magyarország között. Ma szintén adottak ezek a lehetőségek. Nem véletlenül tárgyalunk egyre több logisztikai céggel. A határközeliség, az itt cégek gazdasági ereje, az autópálya közelsége mind arra predesztinálja a települést, hogy felemelje a fejét és elhiggyük, hogy komoly fejlődés előtt állunk.

Ez, ahol most tart a város, egy új starthelyzet is lehet?

Igen, ez egy lehetőség, amivel egy komoly felelősség is jár. Persze meg is lehetne úszni ez a helyzetet, Úgy is kezelhetnénk, hogy ez most egy jó helyzet, ami egy komoly bevételre alapozva, a mostani feladatokat jól elvégeznénk és akkor az itt élő emberek majd jól érzik magukat a hétköznapokban. Ha csak ezt tennénk, azzal bizonyos értelemben elherdálnánk a lehetőségeinket. A mindenkori vezetés felelőssége pontosan az ebben a helyzetben, hogy felismeri-e a mögötte, vagy benne rejlő sokkal nagyobb lehetőségeket, illetve, hogy a felismerteket meg is valósítja.

Amiben persze az is benne van, mint veszély, hogy a felismert lehetőségek okán, akár olyan fejlesztésekbe hajszolja a települést, amelyek lehetnek erőn felüliek.

Egyetértek. Hiszen a távlati vízióknak a realitás talaján kell maradniuk pénzügyi, gazdasági és szakmai szempontból egyaránt. Arra is látunk példát, hogy egy település túlárazza magát.

Olyan ez, mint a mai stadionépítési láz.

Valóban. Az is mutatja, hogy olyan dolgokat kell létrehozni, amit utána képesek vagyunk fenntartani, illetve működtetni.  Az elmúlt 15 évben bebizonyítottuk, hogy nem mértük túl magunkat és az a dinamikus fejlődés, ami eddig jellemezte a várost, az rendben van.

Térjünk vissza a kiinduló pontunkhoz, a 740 éves évfordulóhoz. Lesz pár olyan rendezvény, ami kifejezetten a történelmi eseményhez kapcsolódik. Feltehetően a város múltjának a bemutatása is tartogathat érdekességeket és nyilván látványos, akár szórakoztató események is lesznek. Hol és mi történik ebben az évben?

A jubileumot bontsuk két részre. Mindenekelőtt szakítani fogunk a hagyományokkal, ami talán most furán hangzik. Amiben ez érzékelhető, az a kulturális rendezvények átalakítása. Nyáron kicsivel változnak az eddigi programok. Nem lesz pl. klasszikus Szárnyas Sárkány. Az a program elfáradt és az utóbbi időben semmilyen összetételű szakembergárda sem tudta megújítani ezt a programot. Ugyanakkor az pontosan tudható, hogy városban, a különféle korosztályok külön-külön is igénylik a számukra megfelelő programokat. Megnéztük, hogy milyen programok voltak sikeresek az elmúlt években és ennek figyelembevételével alakítottuk ki a nyári programokat. Biztosra veszem, hogy az adott helyszínekre többezren mennek majd ki.

Ha jól értem, akkor korosztályos programok lesznek idén.

Pontosan. Hiszen nem ugyanazt jelenti a szórakozás egy tinédzsernek, mint egy harmincasnak és pláne nem egy ötven pluszosnak. Minden korosztályt szeretnénk kiszolgálni az idén.

Szórakozás tehát rendben. No és a múl, a dicső múlt, a történelem, hol kap szerepet?

Természetesen speciális, tematikus programok is lesznek, amelyek pontosan erre fókuszálnak. Éppen április végén lesz az a programunk, amely kicsit a városiaknak is szól, amelyen a műemléki épületeinkről, vagy éppen a Báthoryakról hallunk érdekes előadásokat.

Ha jól gondolom, ez nem egy elvont tudományos konferencia lesz?

Nem tudomány esemény lesz. Például itt lesz az az építész, aki a műemléki templomok, a várkastély felújítását irányította. Arról beszél majd, hogy milyen érdekes dolgokat találtak a munkák során. A kulisszák mögötti dolgokról tudunk meg érdekességeket. Jön az a régész, aki a föld alatti kutatásokat végezte és arról beszél majd, hogy nézett ki az az épületegyüttes, milyen funkciókat töltött be, milyen lehetett itt a korabeli élet. Mi az alapja a Báthory Erzsébet féle legendának, milyen történelmi események köthetők a városhoz. Ez egy nagyon érdekes program lesz. Ezen a napon vetítjük le Kelemen Didák életéről szóló filmet, amit a város is támogatott. Nyáron az új parkban ismét lesz egy szoboravatás, elkészül egy szökőkút és ezen a napon egy laza program keretében még a Magna Cum Laude ad koncertet, akik amúgy éppen húsz éve indultak. Tavaly az LGT-vel is volt egy egybeesés, most velük, ami egyébként teljesen véletlen, de mégis kedves egybeesés és közös lesz az ünnep. tervezünk és szervezünk egy olyan futóversenyt, amely körbe viszi a futókat a város nevezetességeinek útvonalát.  Különleges alkalom lesz, hogy a várostörténeti sétányon futnak majd, vagy a megépülő kerékpárutakon, s aki végig futja a várost az kicsit megismeri az értékeinket.  A sport és a történelem összekapcsolható.