Nem éri meg nem kitenni a kukát, így is úgy is fizetni kell érte

A hulladékról szóló törvény előírja, hogy az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.

Az ingatlanhasználó alapvető kötelezettsége, hogy a háztartásában keletkezett hulladékot megfelelően gyűjtse, a közszolgáltatás részére szabvány edényzetben átadja, valamint a közszolgáltatási díj megfizesse, mivel kötelező közszolgáltatásról van szó.

Néhányan nem kérnek kukát, illetve van kukájuk, de azt nem helyezik ki a begyűjtés idején, pedig ilyen esetben a jog szerint kötelező lenne a közszolgáltatást igénybe venni. Így ezek az emberek a keletkező szemetüket erősen környezetszennyező módon elégetik, elássák, elhagyatottabb erdőkbe, mezőkre, esetleg szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez hordják.

Tévesen néhányan úgy gondolják, hogy ha nincs gyűjtőedényük azaz kukájuk, vagy nem helyezik azt ki a hulladék-begyűjtés napján, akkor számlát sem kapnak, illetve a díjhátralék követelése során hivatkozhatnak arra, hogy nem volt hulladékuk. Ez egy téves elképzelés, mivel a közszolgáltatás kötelező jellegéből és közegészségügyi vonatkozásból adódóan, valamennyi  ingatlanhasználónak ki kell fizetnie a számlát, függetlenül attól ,hogy kitette vagy nem tette ki a kukáját, használja azt vagy sem. Az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás.

Így nem éri meg nem kitenni a kukát!

 

Akció az illegális szemétlerakás visszaszorítására

A gondot az okozza, hogy sokan a település külterületi részein, az utak mellett, leálló, pihenő helyeken, erdő széleken és az erdőkben, elhagyatott területeken hagyják a hulladékot. 

Az illegális módon elhagyott szemét a környezetet szennyezi és súlyos közegészségügyi veszélyeket rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, a rothadó szerves anyag bűze vonzza a legyeket, amelyek itt szaporodnak, szerepük az egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert.

Minden lehetséges eszközzel vissza kell szorítani az illegális hulladéklerakást településünkön. Ez a célja annak az összehangolt akciósorozatnak, amely Nyírbátor vezetésének kezdeményezésére indul.

Az akcióban a tervek szerint együttműködik a Nyírbátori Rendőrkapitányság, közterület felügyelő, mezőőrök, a hivatal munkatársai. Az illegális lerakatok felszámolása, kialakulásuk megakadályozása, az elkövetők megtalálása érdekében az önkormányzat több pontján üzemeltet térfigyelő kamerákat. A kamerák segítségével az illegális hulladéklerakók a kamerafelvételek alapján beazonosításra kerülnek és tettenérés esetén helyszíni bírság kiszabására vagy feljelentés alapján szabálysértési eljárás lefolytatására fog sor kerülni velük szemben a járási hivatalban.