NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA 2019. ÉVRE

Lehetséges pályázók:

  • a Nyírbátor Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek, amelyek az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkeznek és az Önkormányzat illetékességi területén működnek, feltéve, hogy az alapító okiratuknak (alapszabályuknak) megfelelő tevékenységet folytatnak.

Pályázni lehet:

  • a)  A Sport Alapból és a Kulturális Alapból a civil szervezet éves működési támogatására,
  • b) A Sport, a Kulturális és a Civil Alapból a 2019.évi Városi Rendezvénytervében szereplő közművelődési és kulturális programok, hagyományainkat ápoló rendezvények, és nemzeti ünnepek megrendezésére
  • c) testvérvárosi kapcsolatok ápolására,
  • d) fesztiválokon, kulturális találkozókon, versenyeken való részvételre.

A pályázat kiírását és kezelését az Oktatási,- Kulturális,- Sport és Ifjúsági Bizottság titkára végzi. A pályázatokról, a civil szervezetek adott évi támogatásáról a polgármester dönt. A Sport és Kulturális Alap tekintetében a polgármester az általa felkért Szakmai Javaslattevő Csoport írásbeli véleménye alapján hozza meg döntését.

A pályázat forrása a 2019. évi önkormányzati Sport Alap, Kulturális Alap és Civil Alap.

Amennyiben az igénylés benyújtása hiányosan történt, az Oktatási,- Kulturális,- Sport és Ifjúsági Bizottság titkára írásban felhívja a kérelmezőt arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül a hiányosságot pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti vagy nem határidőben teljesíti, a pályázat nem támogatható.

Támogatási célok lehetnek:

  • hagyományteremtő, hagyományőrző és ápoló városi jelentőségű rendezvényeink színesebbé, vonzóbbá tétele,
  • nemzeti, kisebbségi, valamint hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi rétegek művelődését, kulturális identitását, erősítő programok
  • más forrásból támogatást nyert programok önrészének biztosítása.

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a Pályázati adatlapot, a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági  nyilvántartásba   vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartottak számát,

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát

c) a pályázat nevét,

d) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,

e) a  támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást,

f) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

 

A pályázati felhívás, illetve a pályázati űrlap a Nyírbátori Polgármesteri Hivatalban (229. és 217. számú irodáiban) beszerezhető, vagy a www.nyirbator.hu honlapról letölthető.

     A borítékra kérjük ráírni: „Civil szervezetek pályázata 2019”