Változás a gépjárműadónál

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nincs.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új számlaszámról, ahova a fizetési kötelezettséget kell teljesíteni.

A 2020. december 31-ig keletkezett időszak adójának beszedését, végrehajtását, az erre az időszakra vonatkozó ellenőrzést, a szankciók megállapítását, és az adóhatósági feladatokat továbbra is a nyírbátori adóhatóság végzi (pl. végrehajtás keretében kezdeményezheti a gépjármű kivonását a forgalomból).