• 2018-ban, a 9/2018-as rendelettel hoztuk létre a nyírbátori szociális ösztöndíjaknak a rendszerét, és ennek a célja az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő, nyírbátori családok gyerekeinek adjunk segítséget képességeik kibontakoztatásához, a megfelelő tanulmányi eredmény eléréséhez és a későbbi továbbtanuláshoz.
  • Milyen volt a fogadtatása ennek a bevezetett rendszernek?
  • Jó volt a fogadtatása, persze mint minden új, ez is döcögősen haladt annak ellenére, hogy a pályázatokat közzétettük a helyben szokásos módon, az iskolákat is értesítettük, ennek ellenére sokan nem tudtak még 2018-ban erről a lehetőségről, ez meglátszik a beadott pályázatok számán is, mert 2018-ban összesen harmincöt pályázat érkezett be, míg 2019-ben már ötven pályázat.  Ebben a rendeletben ötven ösztöndíjra van lehetőség évente, ebből az ötvenből harminc a szociális tanulmányi ösztöndíj, tíz a bátorító sport ösztöndíj és tíz a fiatal alkotók művészeti ösztöndíja. Erre a feladatra a költségvetésben ötmillió forintot különítettünk el, ez azt jelenti, hogy pályázatonként, nyertes pályázatonként egy-egy gyerek tízezer forintot kap havonta tíz hónapon keresztül, ami összesen százezer forint, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagy segítség ezeknek a családoknak.
  • Jelenleg ebben az ösztöndíj pályázati rendszerben hány olyan gyerek van, aki megfelelt a kiírt feltételeknek?
  • 2018-ban a harmincöt pályázatból harmincegy, 2019-ben az ötven beadványból csak harminchat felelt meg a követelményeknek. A követelmények kapcsán a legfontosabbak: nyírbátori lakhatóság, lakás és legalább egy éve már életvitelszerűen Nyírbátorban lakjon a gyerek. Lényeges az is, hogy a negyediktől nyolcadik osztályos gyerekek pályázhatnak, és itt vannak tanulmányi és jövedelmi elvárások is. A jövedelemnél a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladhatja meg az egy főre eső jövedelem. A tanulmányinál ilyen elvárások vannak, hogy például 3,5-től nem lehet rosszabb a tanulmányi átlag, legalább 4-es magatartás, legalább 4-es szorgalom, ne legyen igazolatlan hiányzás az iskolából, megfelelő felszereltséggel járjon a gyerek és a tanári figyelmeztetéstől magasabb fegyelmi fokozata ne legyen, igazgatói ajánlás szükséges tulajdonképpen ehhez a pályázathoz. Érdekesség még a pályázatot illetően, hogy egy családból több gyerek is pályázhat, viszont egy gyerek csak egy pályázatot nyújthat be.